Etiken i dagens värld

Du kan knappast slå på nyheterna utan att få höra om någon katastrof som pågår i världen. Svält, krig, naturkatastrofer, listan är oändlig. Utanför affären sitter människor som inte har varken hem eller mat för dagen. TV-reklamen tar upp olika möjligheter att ge pengar för att stötta människor i svårigheter. Det får vägas mot att skänka till insatser för miljön eller för att ge djur ett bättre liv. Det kan tyckas omöjligt att göra rätt. Vad säger då filosofin?

(Visited 1 989 times, 1 visits today)

Simone de Beauvoir

En av världshistoriens mest kända filosofer är Simone de Beauvoir. Det många tänker främst på är hennes bok “Det andra könet” som är ett av feminismens viktigaste verk. Idag ligger boken knappast i framkant längre men den kommer aldrig att falla i glömska. När hon gick bort följde över femtusen kvinnor med när kistan bars till kyrkogården som en hyllning till en av feminismens största förkämpar.

(Visited 1 985 times, 1 visits today)

Vad är filosofi?

Filosofi handlar om att dra slutsatser utan att använda sig av empiri. En del av filosofin är det som i mångt och mycket ligger till grund för det övriga, nämligen logiken. De reglerna som ställdes upp av de första filosoferna används idag inom till exempel naturvetenskapen. När empiri, det vill säga iakttagelser av världen så som den är eller resultat av experiment, används för att bevisa slutsatserna anser många att filosofin slutar och vetenskapen tar vid.

(Visited 1 987 times, 1 visits today)