Michel Foucault

Posted by on Nov 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

När man pratar om filosofi och filosofer är det många som för tankarna till tidiga tänkare som Platon, Sokrates och Aristoteles. Det finns dock många tänkare även på till exempel 1900-talet som har inspirerats av, och vidareutvecklat äldre filosofers teorier och idéer. En av dem Michel Foucault, en fransman som levde mellan 1926 och 1984.

Foucault förknippas inte bara med filosofi, utan också med den närliggande idévetenskapen och sociologistudier. Idag används hans teorier inom flertalet universitetsutbildningar runtom i världen. Det finns mycket att läsa av denna teoretiker, som från början ansågs tillhöra den strukturalistiska traditionen, men som allt eftersom övergav den för ett mer poststrukturalistiskt tänkande. Foucault har teoretiserat ämnen som sexualitet, vetenskap och makt. Han anses även vara en av de tidigaste att diskutera begreppet diskurs, vilket kort kommer att redogöras för här. Innan kan dock sägas att diskurs kan ha en mängd olika betydelser beroende på vem du frågar – begreppet är väldigt populärt idag, och det är inte alla som ser fördelarna med det.

 

Michel Foucault

 

En diskurs kan för Foucault innebära två olika saker: antingen är det enskilda uttryck som tillsammans med andra, liknande uttryck, bildar en gruppering – till exempel den feministiska diskursen eller den medicinska diskursen. Begreppet kan också innebära oskrivna regler och normer som tillsammans skapar specifika uttryck eller handlingar utifrån vilka vi lever efter – det är saker som i ett samhälle under en viss tid ”tas för givet”. Det är alltså genom diskurser vi upplever verkligheten. Till skillnad från vissa andra diskursanalytiker menar Foucault att begränsningar och uteslutanden är viktigt för att förstå diskurser. I teorin, menar han, kan vi handla och uttrycka oss på en mängd olika sätt, men ändå väljer vi göra det inom en väldigt begränsad ram.

Låter det knepigt? Faktum är att Foucault själv i efterhand har gett rådet att använda hans teorier, däribland diskursteorin, som en ”verktygslåda” snarare än en specifik sanning. Foucault var nämligen själv i flera avseenden subjektivist, på det sättet att han talade om vikten av människans varseblivning och tolkning av något, snarare än att förespråka objektivism. Läs på mer om Michel Foucault och jämför sedan olika tolkningar av hans verk.

(Visited 158 times, 1 visits today)