Den moderna feministen

Posted by on aug 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Är du feminist? Det finns just nu en pågående diskurs om vad en feminist egentligen är. Många män säger sig vara feminister, så benämningen är alltså inte självklart förbehållen det feminina könet. Det finns dock även en pågående diskurs om könstillhörighet och genus, vilket direkt kastar omkull föregående påstående om kön. Kan man i dag säga att det är viktigt för en kvinna att kunna vara självständig utan att reta upp någon? Om jag exempelvis säger att Söderberg och partners stöttar feminismen genom att de ger kloka och välgrundade finansiella råd åt alla i samhället, och inte alls bryr sig om vilket kön eller genus individen har, tycker jag ändå att jag har rätt. Med det avser jag att samtliga i samhället behöver vara välinformerade och kunna fatta kloka beslut som säkrar en ekonomiskt hållbar framtid åt den enskilda individen oavsett genus, kön eller ideologi, vilket finansiell rådgivning ger förutsättningar för. Så, jag är nog feminist på det sättet. Man kan även kalla mig humanist, om själva definitionerna kön, genus och dess begränsningar känns obekväma.

Olikfärgade spelpjäser sida vid sida

(Visited 1 times, 1 visits today)