Doktor i filosofi – vad krävs?

Posted by on jan 8, 2019 in Uncategorized | 0 comments

För personer som är intresserade av filosofi kan det vara en idé att vidareutbilda sig så långt att man blir lektor, doktor och kanske till och med professor i ämnet. Att bli doktor i filosofi innebär såklart inte samma som jobb läkare, utan är en titel man får när man har avlagt sin doktorsexamen. För att påbörja studierna till doktor krävs det att man har avlagt en masterexamen (studier om minst fem år) samt blivit antagen till en forskarutbildning. Om det är inom filosofi man vill doktorera måste en viss andel av studierna ha ägnats åt filosofiska ämnen, men det är inte ett krav att samtliga fem år ska ha inneburit filosofstudier. Däremot ska din examen ha den inriktningen, till exempel genom en uppsats och studier på såväl grundnivå som avancerad nivå, för att du ska kunna doktorera inom det specifika området.

Person som filosoferar i naturen

(Visited 1 times, 1 visits today)