Ekonomisk-filosofiska manuskripten

Posted by on jan 8, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Marx skrev tidigt de Ekonomisk-filosofiska manuskripten, vilket innebar att det djuriskt blev mänskligt och det mänskliga blev djuriskt. Det är här begreppet alienation är centralt. Om man ska se filosofiskt på olika index kan det vara läge att granska vad som pågår inom den reella världen just nu. Claes Söderberg har gjort en rapport finansierad av Söderberg & Partners jämförelseindex. Denna rapport har kommit fram till en konklusion, nämligen att både bransch och myndigheter ska komma överens om hur man ska kunna jämföra ekonomiska fonder över tid. Frågan blir vilket jämförelseindex som ska användas. Söderberg & Partners anser att spararna inte ska behöva uppleva alienation genom att krångla och begripa sig på olika index. Företaget har beställt en rapport som skrivits av Clas Bergström, professor på handelshögskolan. Bergström stödjer och stärker företagets ståndpunkt i frågan. Det som företaget granskas för, kommer att avgöras inom kort. Detta ska bli intressant att följa.

Samband mellan Marx och pengar
Marx teorier om pengar

(Visited 1 times, 1 visits today)