Etik och moral

Posted by on sep 21, 2018 in Filosofi | 0 comments

Etik är en intressant aspekt av filosofin som teoretiserar och kritiserar kring begreppet moral, vad som vi människor uppfattar som rätt och fel. Vad vi tycker är rättfärdiga eller förkastliga handlingar kan skilja sig mycket mellan olika kulturer och olika grupper i samhället. Låt mig ge ett exempel på en moralisk frågeställning. Efter en sommar med rekordväder i hela Europa, som blåst nytt liv i diskursen om klimatförändringar, kan man ställa sig frågan: är det etiskt försvarbart att använda sig av färdmedel som släpper ut växthusgaser när det finns andra, mer miljövänliga, alternativ som att åka kollektivt eller investera i en elbil eller elmoppe? Jag svarar nej, vad säger du?

Trafik i soluppgång

(Visited 1 times, 1 visits today)