Etiken i dagens värld

Du kan knappast slå på nyheterna utan att få höra om någon katastrof som pågår i världen. Svält, krig, naturkatastrofer, listan är oändlig. Utanför affären sitter människor som inte har varken hem eller mat för dagen. TV-reklamen tar upp olika möjligheter att ge pengar för att stötta människor i svårigheter. Det får vägas mot att skänka till insatser för miljön eller för att ge djur ett bättre liv. Det kan tyckas omöjligt att göra rätt. Vad säger då filosofin?

De flesta filosofer är överens om att människan är inkapabel till att se en objektiv sanning alternativt att någon sådan inte finns. Däremot kan vi ställa upp system för att avgöra vad som kan bedömas vara rätt eller fel i enlighet med grundantaganden. Ett sådant system kan ges inom en religiös tradition, vilket till exempel diskuterats av Kant. Eftersom flera kända filosofier som till exempel Nietzsche har kritiserat religionen som sådan finns också alternativa teorier.

Ett sätt att avgöra hur du ska handla är sinnelagsetiken. Så länge du vill gott så gör du rätt. Om det känns bra att skänka några kronor till den hemlösa personen utanför ICA är det en god handling. Skulle du låta bli att skänka till en välgörenhet eftersom du vill köpa en present till din vän är det också en god handling eftersom du har ett gott uppsåt.

Enligt utilitarismen ska du arbeta för att få största möjliga lycka. Du får alltså väga hur mycket dina pengar skulle spela roll för din vän i jämförelse med andra personer. Både du och din vän blir glada för att du har kunnat ge presenten. Men hur mycket mer lycka skapas om en person kan få hjälp ur svälten mitt i ett inbördeskrig? Detta kopplas ofta samman med konsekvensetiken, att det är konsekvenserna av en handling som avgör om den är god eller ond, rätt eller fel. Filosofin ger alltså inget klart svar utan flera möjliga.

Battle incident

(Visited 2 001 times, 1 visits today)