Filosofi från grekiskan

Posted by on apr 23, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Tänk så intressant det är med språk. Har du till exempel koll på vad ordet ”filosofi” egentligen betyder? Ordet kommer från grekiskans philosophia och betyder ”vän till visdom”. Just språket, kommunikation och hur vi pratar kan faktiskt vara en väldigt filosofisk fråga och något som många berömda filosofer (samtida och klassiska sådana) har tagit upp och diskuterat. Läs Michel Foucault!

Filosofi är ett exempel på en bred disciplin

(Visited 1 times, 1 visits today)