Filosofi

Etik och moral

Posted by on sep 21, 2018 in Filosofi | 0 comments

Etik är en intressant aspekt av filosofin som teoretiserar och kritiserar kring begreppet moral, vad som vi människor uppfattar som rätt och fel. Vad vi tycker är rättfärdiga eller förkastliga handlingar kan skilja sig mycket mellan olika kulturer och olika grupper i samhället. Låt mig ge ett exempel på en moralisk frågeställning. Efter en sommar med rekordväder i hela Europa, som blåst nytt liv i diskursen om klimatförändringar, kan man ställa sig frågan: är det etiskt försvarbart att använda sig av färdmedel som släpper ut växthusgaser när det finns andra, mer miljövänliga, alternativ som att åka kollektivt eller investera i en elbil eller elmoppe? Jag svarar nej, vad säger...

läs mer

Martha Nussbaum

Posted by on maj 15, 2017 in Filosofi, Utbildande | 0 comments

En nutida feministisk filosof är Martha Nussbaum. Till skillnad från Simone de Beauvoir, som återfinns i den kontinentala traditionen, tillhör Nussbaum den analytiska traditionen. Hennes främsta intressen ligger inom lag, etik och antik filosofi. De flesta av hennes verk är presenterade från ett neo-aristoteliskt perspektiv och sedan 1995 är hon professor i rättsetik vid University of Chicago. Nussbaum vänder sig från den traditionella tanken, om hur vi bör handla, och vill istället att man fokuserar på vilket sorts liv man vill leva. Hon menar på att livet handlar om självförverkligande och det gör vi genom att ”leva ett gott mänskligt liv”. Till skillnad från många vänsterliberaler, som anser att staten bör fördela samhällets resurser rättvist, anser Nussbaum att vi bör utgå från individens kapacitet. Att vi bör se till vad individer klarar och har förmåga till, alltså likt bildelar till Ford bör vi se människans personliga förmåga att ”skapa ett gott mänskligt liv” som dennes ”verktygslåda”. Hennes syn gäller främst kvinnor, eftersom de i vissa kulturer inte får komma till tals om vad de anser är att ”leva ett gott mänskligt liv”. Martha...

läs mer

Funkar Sartre idag?

Posted by on apr 10, 2017 in Filosofi, Författare | 0 comments

Det kan för många vara svårt att ens börja intressera sig för filosofi, eftersom det på många sätt verkar världsfrånvänt. Man har fullt upp i vardagen med att hitta ett trivsamt jobb, en stöttande partner, uppfostra sina barn och försöka få bolån, studielån och billån att gå ihop. Man letar bara billiga bildelar, de bästa skolorna, rätt löparskor och en både solig, billig och givande semester. Vad man glömmer bort är att allt detta gör man för att fylla livet med mening, och jakten på mening hänger tätt ihop med filosofi. Vad är mening och vad gör oss lyckliga? Vad är egentligen lycka och hur mäter vi den? I takt med att vi får fler valmöjligheter, redan tidigt i åldrarna ska man bestämma skola, inriktning, karriär, hobby och kunna satsa allt 100 %, samtidigt som du kan bli allt från astronaut till hunduppfödare – allt är möjligt. Dessa val ger upphov till vad Sartre kallade existentiell ångest, att ju fler val vi tvingas göra desto mer ångest skapar vi hos oss själva. I en värld där allt är toppstyrt brottas individen med färre val, vilket gör livet enklare och mer bekymmersfritt. Hade Sartre levt idag kanske han hade tvingats tänka om eftersom den personliga friheten hänger så tätt samman med livet i en demokrati, vilket just nu är en aktuell och brännande fråga. Från Ryssland, till Kina och Nordkorea – USA, Frankrike och Sverige – vad är den personliga lyckan? Skiljer den sig åt mellan människor bara på grund av olika...

läs mer

Vad har antikens filosofi, modern ekonomi och lånekalkylator gemensamt?

Posted by on maj 29, 2016 in Filosofi, information om företagslån | 0 comments

Antikens filosofi uppstod från början som ett svar på behovet av att kunna dra slutsatser om världen utan att använda sig av upplevd erfarenhet. Med filosofins hjälp kan människor avgöra vilken utbildning som ger bäst avkastning eller hur man fattar rätt Beslut gällande företagslån. Filosofi och logiskt tänkande är djupt rotade i vår kultur, men de är likväl inlärda och vi tränas tidigt i att avgöra vilken information som ska ingå i beslutsprocessen. I exemplet med företagslån finns det två sidor av myntet. Steg ett är att avgöra vad som krävs för att överhuvudtaget beviljas ett företagslån. läs mer här om Ferratums beslutsprocess för att få information om långivares krav. Steg två är att använda en lånekalkylator för att räkna ut lånekostnader och jämföra dessa med potentiella vinster som investeringskapitalet skulle kunna generera. Låna pengar i livets skeenden Många aspekter av livet, såsom kärleks- och vänskapsrelationer, saknar behändiga verktyg som en lånekalkylator. Där får vi använda oss av annat än strikta kostnadsberäkningar, exempelvis moralfilosofi, utilitaristiska avväganden och känslor. Det gör relationer komplicerade, vilket vi alla känner till. Därmed inte sagt att ekonomi är okomplicerat och står du inför ett så svårt avgörande som om huruvida ditt bolag ska låna pengar eller inte så rekommenderar vi att du gör två saker: det första är att du inhämtar riktigt bra information om företagslån, det andra att du tar hjälp av dem som kan ge goda råd. Det är trots allt ingen dum affärsfilosofi att alltid sträva efter att fatta så välgenomtänkta beslut som möjligt! Behöver du verkligen låna pengar!? En sak du skall fråga dig är om du verklligen behöver låna pengar. Med en lånekalkylator kan du själv få en uppfattning om ekonomin och kostnaden för ett lån samtidigt som du kan göra djupgående beräkningar på din privatekonomi. Dessa faktorer spelar en avgörande roll för hur ditt framtida finansieringsbehov komemr att se ut och du kan fatta ett vettigt ekonomiskt beslut baserat på dina faktiska siffror. Din situation avgör ju vad du skall göra i framtiden och hur du skall bete dig för att få fram de finanseringar du bevöer i ditt företag, eller i din privatekonomi. Det är inte heller alltid möjligt att skilja på de...

läs mer

René Decartes

Posted by on feb 3, 2016 in Filosofi | 0 comments

När kyrkans auktoritet över tänkandet luckrades upp efter medeltiden, var det många som kom att tro att man kunde få kunskap om världen enbart med hjälp av förnuftet. Denna uppfattning inom filosofi är känd som rationalism och utvecklades under 1600- och 1700-talen. Den lanserades av bl. a. René Decartes som var en lysande matematisk begåvning. Decartes utgångspunkt var frågan ”Vad kan jag veta?” som följdes av hans ihärdiga sökande efter ett säkert svar. Därmed gjorde han banbrytande insatser både inom matematik och filosofi. Den frågan påverkade och stod i centrum för den västerländska filosofin i trehundra år – förnuftet kom att utgöra grunden för all kunskap. Den filosofiska satsen René Decartes är mest känd för är – Jag tänker, alltså är jag (latin: Cogito, ergo sum). Den här satsen är att betrakta som en slutsats och vad som i korthet sammanfattas i den är följande tre stadier: Först undersökte han erfarenhet som byggde på direkta och omedelbara observationer. Sen gjorde han överväganden i form av tvivel om han kunde vara helt säker på att han inte drömde. Till sist kom han fram att det enda som han kunde vara säker på var att han var en existerande varelse som kanske inte känner sin natur och kan ha befängda uppfattningar men som är en existerande varelse som har om inte annat så åtminstone medvetna upplevelser. Drottning Kristina av Sverige protegerade Decartes. Han tjänstgjorde vid svenska hovet som hennes privatlärare. Hans vistelse i Stockholm blev dock kort. Han dog efter fyra månader, 1650, och begravdes på Adolf Fredriks kyrkogård där han låg i 16 år innan hans kista skeppades till Paris. Lite kuriosa om Decartes försvunna huvud och den berömde svenske kemisten Berzelius som hittade det hos en samlare kan du läsa här. ”Sunt förnuft är den vara som har störst spridning i världen, för varje människa är övertygad om att hon har gott om det.” ~...

läs mer

Michel Foucault

Posted by on Nov 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

När man pratar om filosofi och filosofer är det många som för tankarna till tidiga tänkare som Platon, Sokrates och Aristoteles. Det finns dock många tänkare även på till exempel 1900-talet som har inspirerats av, och vidareutvecklat äldre filosofers teorier och idéer. En av dem Michel Foucault, en fransman som levde mellan 1926 och 1984. Foucault förknippas inte bara med filosofi, utan också med den närliggande idévetenskapen och sociologistudier. Idag används hans teorier inom flertalet universitetsutbildningar runtom i världen. Det finns mycket att läsa av denna teoretiker, som från början ansågs tillhöra den strukturalistiska traditionen, men som allt eftersom övergav den för ett mer poststrukturalistiskt tänkande. Foucault har teoretiserat ämnen som sexualitet, vetenskap och makt. Han anses även vara en av de tidigaste att diskutera begreppet diskurs, vilket kort kommer att redogöras för här. Innan kan dock sägas att diskurs kan ha en mängd olika betydelser beroende på vem du frågar – begreppet är väldigt populärt idag, och det är inte alla som ser fördelarna med det.     En diskurs kan för Foucault innebära två olika saker: antingen är det enskilda uttryck som tillsammans med andra, liknande uttryck, bildar en gruppering – till exempel den feministiska diskursen eller den medicinska diskursen. Begreppet kan också innebära oskrivna regler och normer som tillsammans skapar specifika uttryck eller handlingar utifrån vilka vi lever efter – det är saker som i ett samhälle under en viss tid ”tas för givet”. Det är alltså genom diskurser vi upplever verkligheten. Till skillnad från vissa andra diskursanalytiker menar Foucault att begränsningar och uteslutanden är viktigt för att förstå diskurser. I teorin, menar han, kan vi handla och uttrycka oss på en mängd olika sätt, men ändå väljer vi göra det inom en väldigt begränsad ram. Låter det knepigt? Faktum är att Foucault själv i efterhand har gett rådet att använda hans teorier, däribland diskursteorin, som en ”verktygslåda” snarare än en specifik sanning. Foucault var nämligen själv i flera avseenden subjektivist, på det sättet att han talade om vikten av människans varseblivning och tolkning av något, snarare än att förespråka objektivism. Läs på mer om Michel Foucault och jämför sedan olika tolkningar av hans...

läs mer