Filosofi

Anledningar till att läsa filosofi

Posted by on Maj 2, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Det finns egentligen hur många anledningar som helst att läsa filosofi, men här ska du få ett par punkter på varför 🙂   1. Bli smartare! Det finns idag flera undersökningar som visar att filosofistudenter är bland de mest framgångsrika bland olkia tester för t.ex. forskarstudier och specialutbildning. När man studerar filosofi, så studerar man själva tänkandet och inte som andra utbildingar där det varvas med fakta. Filosofin är bred och allmän – med allt från t.ex. logik, till språkfilosofi, argumentationsanalys och etik. Detta gör filosofistudier till ett utmärkt redskap för tankemässig utveckling. 2.Alla vetenskapers grund Om man ser till historien så grundar sig alla vetenskaper ur just filosofin. Mer därtill beror alla andra vetenskaper mer eller mindre på filosofi: det är argumentation och logiskt tänkande som binder samman empiriska påståenden till vetenskaper. 3.Världens viktigaste frågor Frågor som Vad bör vi göra? Finns objektiva fakta? Kan vi ha kunskap? Finns rätt och fel? Vad betyder rättvisa? Vad är sanning? Har vi en fri vilja?  och andra filosofiska frågor är något som egentlligen är grundläggande för all mänsklig verksamhet samt att de är både viktiga och centrala frågor.   Jag tänker, alltså finns jag ”Cogito ergo sum”- René Descartes...

läs mer

Studera filosofi

Posted by on Mar 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Studera filosofi

Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av några av de mest fundamentala frågor man kan ställa. För att kunna besvara dessa frågor tränas de som studerar filosofi att läsa kritiskt, analysera och värdera argument och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. För de studenter som är intresserade och ambitiösa så en filosofisk träning en tillgång som är viktig, oavsett vad man har tänkt att ha som en framtida karriär ”Filosof” är kanske inget som förknippas med yrkestitlar utanför universitetet, men det innebär inte att den som studerar filosofi enbart är hänvisad till en akademisk karriär. Det är många av våra kända politiker och även framgångsrika journalister som läst filosofi. Även världsledare och författare! Inom affärsvärlden kan man komma långt genom att ha studerat filosofi. Peter Lynch, en av de allra mest framgångsrika aktiehandlarna i modern tid,säger: ”As I look back on it now, it’s obvious that studying history and philosophy was much better preparation for the stock market than, say, studying statistics. … Logic is the subject that’s helped me the most in picking stocks, if only because it taught me to identify the peculiar illogic of Wall Street.” Syftet med filosofistudier är inte främst att känna till en mängd fakta om något särskilt ämne, utan snarare att kunna tänka klart och skarpt om vilket ämne som helst. Filosofistudenter tränas till att läsa kritiskt, analysera och värdera argument, upptäcka dolda antaganden, forma logiskt hållbara argument, och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. >Dessa saker används i filosofiska studier, men är även viktiga redskap och verktyg eller låt oss säga nycklar för att kunna bli framgångsrik i nästan vad som helst, exemplevis juridik, marknadsföring, medicin, journalistik och...

läs mer

Sokrates

Posted by on Dec 14, 2014 in Filosofi | 0 comments

Sokrates anses vara en av grundarna till västerländsk filosofi tillsammans med Platon och Aristoteles. Han levde och verkade i det antika Aten från 469 f.Kr fram till sin död 399 f.Kr då han avrättades då han ansågs vara ateist och sofist. Sokrates filosofi var att han trodde på alla människors goda natur. Han menade på att vi alla gör gott bara vi vet vad som anses vara gott. Han ansåg också att de som hade förmågan att se igenom våra sinnes skeva bilder av verkligheten var mest lämpade för att maktpositioner. Detta eftersom de enbart skulle styra landet baserat på sin pliktkänsla och inte för att de hade ett maktbegär. Han var också väldigt tidig med en modern syn på kvinnan. Sokrates ansåg att kvinnor hade precis samma möjligheter som män att utveckla sina förmågor, både intellektuella, andliga och kroppsliga. Han ansåg att det var att ta vara på samhällets resurser att ge kvinnor utbildning, och han ansåg också att allt som var nyttigt för samhället skulle stödjas. Inga av dessa tankar var speciellt populära under den tid han levde, han var lite för modern i sina tankar mot vad samhället tolererade....

läs mer

Vad är filosofi?

Posted by on Nov 2, 2014 in Filosofi, Slider | 0 comments

Vad är filosofi?

Filosofi handlar om att dra slutsatser utan att använda sig av empiri. En del av filosofin är det som i mångt och mycket ligger till grund för det övriga, nämligen logiken. De reglerna som ställdes upp av de första filosoferna används idag inom till exempel naturvetenskapen. När empiri, det vill säga iakttagelser av världen så som den är eller resultat av experiment, används för att bevisa slutsatserna anser många att filosofin slutar och vetenskapen tar vid. Vetenskapsteori handlar om hur du kan avgöra om något bevisats vetenskapligt eller ej men när den metoderna används i praktiken är det inte längre filosofi. Logiken behandlar vad du kan anta vara sanning utifrån det du vet. Om du vet att A är samma som B och att B är samma som C kan du dra slutsatsen att A är samma som C. Det finns en rolig historia om detta: Tre filosofer kommer in på en bar. Bartendern frågar om de tre är sugna på öl. Den första och den andra svarar att de inte vet medan den sista svarar ja. Eftersom bartendern frågar om de alla tre vill ha kan inte den första och andra svara ja trots att de själva vill ha. Den sista vet att de andra vill ha eftersom de inte svarade nej och kan därmed svara för hela gruppen. Andra delar av filosofin behandlar om vi kan ta till oss kunskap och hur det i så fall går till samt hur vi kan avgöra vad som är rätt eller fel. Det sista benämns etik och handlar egentligen inte om vad som är rätt eller fel i sig. Etiken handlar om hur en handling kan bedömas utifrån i förhand uppsatta regler. Sinnelagsetiken innebär till exempel att om en person har ett gott uppsåt är dennes handlingar alltid goda. Det vill säga, barnet som vill dekorera föräldrarnas nya dyra tapeter med ett kritkonstverk gör en god handling. Dessutom återfinns teorier som estetik, i betydelse av hur vi uppfattar konsten, värdeteori, metafysik och religionsfilosofi under...

läs mer

Favoritfilosofer

Posted by on Okt 21, 2014 in Filosofi | 0 comments

Det är svårt att välja vilka mina favoritfilosofer är. Det finns så många! Självklart måste någon av klassikerna vara med. Ordet filosofi kommer från grekiskan och betyder “kärlek till visdom”. Filosofin föddes också i Grekland med de allmänt kända filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles. Det är namn du säkert känner igen och som har satt djupa spår i människans historia. Platons försök att finna den ideala staten är intressant även om värderingarna knappast stämmer med nutidens Sverige. Hans idélära, som handlar om att världen egentligen bara är det vi kan uppfatta och inte den äkta verkligheten, är ett måste att sätta sig in i för den filosofiskt intresserade. Här nedan ger läraren Tom Richey sin syn på skillnaden mellan Platon och Aristoteles. Om du blir intresserad är det bara att googla vidare, när det gäller de här välkända filosoferna finns det gott om information på internet. En filosof som har fångat ett otroligt intresse är Nietzsche. Han har ibland haft ett dåligt rykte, bland annat då hans filosofi var populär i Nazityskland, men själv var han inte nazist. En mycket stor del av skulden för detta får läggas på hans syster som var hängiven nazist och efter Nietzsches död kopplade samman hans filosofi med nazismen. Det gjordes på grund av hans teorier om övermänniskan och mänsklighetens utveckling mot övermänsklighet. Denna övermänniska definierades dock inte genom etnisk tillhörighet. Nietzsche menade att dessa människor stod över de vanliga lagarna och borde stifta egna på grund av sin överlägsenhet. Han var alltså inte demokrat. Det finns dock få filosofer som har påverkat så många och vars teorier använts i så många sammanhang. Om du vill läsa enbart ett filosofiskt verk bör hans “Så talade Zarathustra” vara med bland kandidaterna. Nietzshe avslutade tyvärr sina dagar i sinnessjukdom och slaganfall. Hans arv fortlever dock. Två andra filosofer som jag definitivt tycker är värda att läsa mer om är Kierkegaard och Kant. Vill du läsa någon svensk filosof kan jag rekommendera Ingemar Hedenius, som levde så sent som...

läs mer

Etiken i dagens värld

Posted by on Sep 21, 2014 in Filosofi, Slider | 0 comments

Etiken i dagens värld

Du kan knappast slå på nyheterna utan att få höra om någon katastrof som pågår i världen. Svält, krig, naturkatastrofer, listan är oändlig. Utanför affären sitter människor som inte har varken hem eller mat för dagen. TV-reklamen tar upp olika möjligheter att ge pengar för att stötta människor i svårigheter. Det får vägas mot att skänka till insatser för miljön eller för att ge djur ett bättre liv. Det kan tyckas omöjligt att göra rätt. Vad säger då filosofin? De flesta filosofer är överens om att människan är inkapabel till att se en objektiv sanning alternativt att någon sådan inte finns. Däremot kan vi ställa upp system för att avgöra vad som kan bedömas vara rätt eller fel i enlighet med grundantaganden. Ett sådant system kan ges inom en religiös tradition, vilket till exempel diskuterats av Kant. Eftersom flera kända filosofier som till exempel Nietzsche har kritiserat religionen som sådan finns också alternativa teorier. Ett sätt att avgöra hur du ska handla är sinnelagsetiken. Så länge du vill gott så gör du rätt. Om det känns bra att skänka några kronor till den hemlösa personen utanför ICA är det en god handling. Skulle du låta bli att skänka till en välgörenhet eftersom du vill köpa en present till din vän är det också en god handling eftersom du har ett gott uppsåt. Enligt utilitarismen ska du arbeta för att få största möjliga lycka. Du får alltså väga hur mycket dina pengar skulle spela roll för din vän i jämförelse med andra personer. Både du och din vän blir glada för att du har kunnat ge presenten. Men hur mycket mer lycka skapas om en person kan få hjälp ur svälten mitt i ett inbördeskrig? Detta kopplas ofta samman med konsekvensetiken, att det är konsekvenserna av en handling som avgör om den är god eller ond, rätt eller fel. Filosofin ger alltså inget klart svar utan flera...

läs mer