Gunnar Myrdal

Posted by on okt 21, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Gunnar Myrdal var en svensk politiker och ekonom som deltog i samhällsdebatten och som även var handelsminister i Tage Erlanders regering. Han var mycket intresserad av fattigdomsbekämpning i tredje världen och många av hans tankar har ännu bärkraft trots att han kanske är mest känd för sina idag mycket kontroversiella idéer om rasbiologi. Apropå fattigdomsbekämpning kan man idag som individ dra nytta av att lånemarknaden är så konkurrensutsatt att vem som helst kan få lån på 15000 med så pass bra villkor att man kan använda det för att lösa mindre lån med högre ränta. Under Gunnars epok fanns det inte lika många alternativ när man som individ hamnade i ekonomiskt trångmål och de flesta var mer beroende av staten och samhällets institutioner än vi är idag. Gunnar verkade för ett samhälle som tog hand om sina medborgare, särskilt de mest utsatta.

Gunnar Myrdal i sin glans dagar

(Visited 1 times, 1 visits today)