Kända filosofer

Posted by on jul 14, 2015 in Filosofi | 0 comments

Sedan antikens dagar har namn på filosofer och deras tankar bevarats i vår historia. Från den grekiske Thales som är den förste bland västerländska kända filosofer. Thales hävdade att vatten var alltings urämne. En annan person som är en av de allra tidigast kända filosoferna var Empedokles som delade in materiens beståndsdelar i fyra element: jord, vatten, luft och eld.

På 400-talet f.Kr. levde en filosof vid namn Sokrates. Sokrates namn är det många som känner till oavsett om man har något som helst filosofiskt intresse. Det är historien om honom och hans liv som fascinerar och han har också blivit arketypen för en filosof. Det var på sättet han ifrågasatte, med kluriga frågor direkt till människor på gator och torg; hur han utmanade en rådande konsensus och slutligen blev dömd för sitt ifrågasättande och tvingades tömma en giftbägare.

Platon räknas av många som den allra största filosofen. Han är inte lika känd som Sokrates för alla kanske. Platon var mer av en skriftställare än en debattör som disputerade med folket på gatan. Men det var Platon som gjorde Sokrates odödlig genom att nedteckna dennes tankar i sina kända dialoger. Bortsett från att reproducera Sokrates filosofi i bokform åstadkom han stora egna idéer, bland annat i Staten som fortfarande är en del av den idépolitiska diskursen.

Dessutom finns det en mängd  andra stora tänkare så som Aristoteles, Kant, Schopenhauer och Nietzsche.

filosofer

(Visited 402 times, 1 visits today)