Martha Nussbaum

Posted by on maj 15, 2017 in Filosofi, Utbildande | 0 comments

En nutida feministisk filosof är Martha Nussbaum. Till skillnad från Simone de Beauvoir, som återfinns i den kontinentala traditionen, tillhör Nussbaum den analytiska traditionen. Hennes främsta intressen ligger inom lag, etik och antik filosofi. De flesta av hennes verk är presenterade från ett neo-aristoteliskt perspektiv och sedan 1995 är hon professor i rättsetik vid University of Chicago. Nussbaum vänder sig från den traditionella tanken, om hur vi bör handla, och vill istället att man fokuserar på vilket sorts liv man vill leva. Hon menar på att livet handlar om självförverkligande och det gör vi genom att ”leva ett gott mänskligt liv”. Till skillnad från många vänsterliberaler, som anser att staten bör fördela samhällets resurser rättvist, anser Nussbaum att vi bör utgå från individens kapacitet. Att vi bör se till vad individer klarar och har förmåga till, alltså likt bildelar till Ford bör vi se människans personliga förmåga att ”skapa ett gott mänskligt liv” som dennes ”verktygslåda”. Hennes syn gäller främst kvinnor, eftersom de i vissa kulturer inte får komma till tals om vad de anser är att ”leva ett gott mänskligt liv”.

Martha Nussbaum

(Visited 136 times, 1 visits today)