Meningen med livet – är det filosofi?

Posted by on apr 1, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Meningen med livet kan säkert vara den mest existentiella och filosofiska frågan och en fråga som berör alla. För vissa är den ständigt återkommande medan andra tar den mer lättsamt och låter livet komma och gå som det gör. Existentialismen växte fram under tidigt 1900-tal trots att många inspirerande personer och författare fanns redan på 1800-talet. Filosofin en banbrytare när det gällde att skilja ut religionen från de lärda och deras tankar. För oss nordbor är den danske filosofen Kierkegaard en spännande person som ansåg sig kristen men ändock hanterade livets svåra frågor med filosofi som vetenskap.

Den danske filosofen Sören Kierkegaard

(Visited 1 times, 1 visits today)