Nutida svenska filosofer

Posted by on jul 17, 2016 in Utbildande | 0 comments

Svenska filosofer måste förstå sig på såväl textanalys som kommunikation

Vem har rätt att kalla sig filosof? Är det en yrkestitel för disputerade filosofer som försörjer sig inom sitt fält? Eller ett mer allmänt begrepp som alla kan använda sig av såvida de tänker och uttrycker sig filosofiskt? I den första kategorin finner vi ett ypperligt exempel i den svenska filosofen Jonna Bornemark. Hon har i sin uppmärksammade publikation Kroppslighetens mystik uttryckt sig både djupt och begripligt kring ett ämne som är aktuellt för många. En anledning till att vi sällan hör talas om svenska filosofer är att de sysslar med frågor som är så komplicerade att de är svåra att sätta sig in i om man inte själv pluggat filosofi. I England talar man om så kallade ”public intellectuals”, kunniga människor som uttrycker sig på ett sätt i media som gör att de flesta förstår. Alexander Bard och Horace Engdahl är två, sinsemellan väldigt olika, exempel på sådana offentliga intellektuella personer i vår media. Bland andra svenska filosofer märks Torbjörn Tännsjö, samtida professor i praktisk filosofi. Han är känd för att ha förenat rollen som forskare inom filosofi med att skapa debatt kring etik och politik.

(Visited 733 times, 1 visits today)