Sokrates inverkan på pedagogiken

Posted by on okt 5, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Sokrates är inte bara en av grundarna till den västerländska filosofin, han har även haft stor inverkan på pedagogiken och skolans utveckling. Oraklet i Delfi kallade Sokrates för den visaste mannen i sin samtid men Sokrates höll inte med. Han lade istället grunden till uttrycket ”Visast är den som vet vad han inte vet.” Sokrates ville inte själv kalla sig för lärare, även om han var logistiker och kunde utbilda det grekiska folket i att låna pengar, och han ville inte ens ta på sig rollen som handledare. Trots detta räknas han som en stor pedagog och en av de som haft mest inflytande på pedagogiken. Sokrates såg sig själv som en samtalspartner som tillsammans med en eller flera likaberättigade parter, tillsammans kunde utforska ett ämne för att få svar på en fråga. Inom pedagogiken innebär det att läraren inte ska sträva efter att leda eleverna till ett förutbestämt mål, utan läraren ska bara arbeta aktivt för att tydliggöra den fråga som eleven eller eleverna undersöker. Det finns heller inget som är så felaktigt eller så självklart att det inte ska undersökas och alla bedömningar före undersökningen är fördomar.

Skulptur av Sokrates

(Visited 1 times, 1 visits today)