Studera filosofi

Posted by on mar 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Studera filosofi

Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av några av de mest fundamentala frågor man kan ställa. För att kunna besvara dessa frågor tränas de som studerar filosofi att läsa kritiskt, analysera och värdera argument och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. För de studenter som är intresserade och ambitiösa så en filosofisk träning en tillgång som är viktig, oavsett vad man har tänkt att ha som en framtida karriär

”Filosof” är kanske inget som förknippas med yrkestitlar utanför universitetet, men det innebär inte att den som studerar filosofi enbart är hänvisad till en akademisk karriär. Det är många av våra kända politiker och även framgångsrika journalister som läst filosofi. Även världsledare och författare!

Inom affärsvärlden kan man komma långt genom att ha studerat filosofi. Peter Lynch, en av de allra mest framgångsrika aktiehandlarna i modern tid,säger:

”As I look back on it now, it’s obvious that studying history and philosophy was much better preparation for the stock market than, say, studying statistics. … Logic is the subject that’s helped me the most in picking stocks, if only because it taught me to identify the peculiar illogic of Wall Street.”

Syftet med filosofistudier är inte främst att känna till en mängd fakta om något särskilt ämne, utan snarare att kunna tänka klart och skarpt om vilket ämne som helst. Filosofistudenter tränas till att läsa kritiskt, analysera och värdera argument, upptäcka dolda antaganden, forma logiskt hållbara argument, och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. >Dessa saker används i filosofiska studier, men är även viktiga redskap och verktyg eller låt oss säga nycklar för att kunna bli framgångsrik i nästan vad som helst, exemplevis juridik, marknadsföring, medicin, journalistik och politik.

tänkaren

(Visited 337 times, 1 visits today)