Uncategorized

Sokrates inverkan på pedagogiken

Posted by on Okt 5, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Sokrates är inte bara en av grundarna till den västerländska filosofin, han har även haft stor inverkan på pedagogiken och skolans utveckling. Oraklet i Delfi kallade Sokrates för den visaste mannen i sin samtid men Sokrates höll inte med. Han lade istället grunden till uttrycket ”Visast är den som vet vad han inte vet.” Sokrates ville inte själv kalla sig för lärare, även om han var logistiker och kunde utbilda det grekiska folket i att låna pengar, och han ville inte ens ta på sig rollen som handledare. Trots detta räknas han som en stor pedagog och en av de som haft mest inflytande på pedagogiken. Sokrates såg sig själv som en samtalspartner som tillsammans med en eller flera likaberättigade parter, tillsammans kunde utforska ett ämne för att få svar på en fråga. Inom pedagogiken innebär det att läraren inte ska sträva efter att leda eleverna till ett förutbestämt mål, utan läraren ska bara arbeta aktivt för att tydliggöra den fråga som eleven eller eleverna undersöker. Det finns heller inget som är så felaktigt eller så självklart att det inte ska undersökas och alla bedömningar före undersökningen är...

läs mer

Den moderna feministen

Posted by on Aug 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Är du feminist? Det finns just nu en pågående diskurs om vad en feminist egentligen är. Många män säger sig vara feminister, så benämningen är alltså inte självklart förbehållen det feminina könet. Det finns dock även en pågående diskurs om könstillhörighet och genus, vilket direkt kastar omkull föregående påstående om kön. Kan man i dag säga att det är viktigt för en kvinna att kunna vara självständig utan att reta upp någon? Om jag exempelvis säger att Söderberg och partners stöttar feminismen genom att de ger kloka och välgrundade finansiella råd åt alla i samhället, och inte alls bryr sig om vilket kön eller genus individen har, tycker jag ändå att jag har rätt. Med det avser jag att samtliga i samhället behöver vara välinformerade och kunna fatta kloka beslut som säkrar en ekonomiskt hållbar framtid åt den enskilda individen oavsett genus, kön eller ideologi, vilket finansiell rådgivning ger förutsättningar för. Så, jag är nog feminist på det sättet. Man kan även kalla mig humanist, om själva definitionerna kön, genus och dess begränsningar känns...

läs mer

Att sätta bild till tankar

Posted by on Jun 21, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Många gånger kan man känna att det vore enklare att uttrycka tankar och känslor med väl tagna bilder. Ibland kan man se en bild framför sig och bara känna direkt att just den detaljen eller den vyn skulle göra sig perfekt tillsammans med någon tanke eller filosofi du längre velat förmedla. En kamera från Canon kan vara en bra idé att bära med sig. Det finns så smidiga kameror idag som både fotar och filmar, i de flesta fall bättre än den mobilkamera man har. Tänk dig en tidig kväll på stranden i kvällssolen, vågorna rullar in och alla olika känslor sköljer över tid. Om du då filmar ögonblicket så blir det oftast lättare att skriva ned känslorna när du väl kommit hem och sitter vid datorn. Det känns på något sätt fulländat att kunna bildsätta vissa tankar och...

läs mer

Investera i upplevelser

Posted by on Maj 8, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Vad är det som egentligen betyder något i livet? Det är en fråga som vi filosofiintresserade gång på gång har anledning att återkomma till. Generellt sett är det nog så att pengar övervärderas i vår kultur. I alla fall om man räknar pengar över den nivå som krävs för att vi ska kunna känna oss trygga i att de grundläggande behoven är och kommer att fortsätta vara uppfyllda. Vad många önskar att de hade satsat mer på är istället upplevelser. Detta ställs lite på ända av att man nu kan köpa upplevelser och på ett smidigt sätt få de där erfarenheterna som man kanske inte tar sig tid till eftersom de kan vara bökiga att ordna på egen hand. Det har naturligtvis alltid funnits en koppling mellan möjligheten att uppleva saker och pengar, det är bara lite tydligare idag. Det man kanske kan göra är att önska sig upplevelser i present. Detta har blivit ett mycket framgångsrikt affärskoncept. Som vi på tidskriften Komma gärna ställer oss bakom. Det kan handla om allt från ett fallskärmshopp till att klä sig i 20-talsmundering och ta en tur i en klassisk...

läs mer

Filosofi från grekiskan

Posted by on Apr 23, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Tänk så intressant det är med språk. Har du till exempel koll på vad ordet ”filosofi” egentligen betyder? Ordet kommer från grekiskans philosophia och betyder ”vän till visdom”. Just språket, kommunikation och hur vi pratar kan faktiskt vara en väldigt filosofisk fråga och något som många berömda filosofer (samtida och klassiska sådana) har tagit upp och diskuterat. Läs Michel Foucault!

läs mer

Vad är egentligen filosofi?

Posted by on Apr 12, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Vad är egentligen filosofi? Hur ska man tänka kring filosofi och varför? Vad är en filosof?

läs mer