Uncategorized

Vad betyder hedonism?

Posted by on jan 18, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Hedonism är ett filosofiskt begrepp och riktning. Dessa områden och teorier sätter njutning i fokus vilket innebär att en människa alltid strävar efter det under sin livstid. Inom begreppet ryms till exempel etisk, psykologisk och värdeteoretisk hedonism. Några framträdande gestalter inom området är Epikuros, Jeremy Bentham och John Stuart Mill.

läs mer

Doktor i filosofi – vad krävs?

Posted by on jan 8, 2019 in Uncategorized | 0 comments

För personer som är intresserade av filosofi kan det vara en idé att vidareutbilda sig så långt att man blir lektor, doktor och kanske till och med professor i ämnet. Att bli doktor i filosofi innebär såklart inte samma som jobb läkare, utan är en titel man får när man har avlagt sin doktorsexamen. För att påbörja studierna till doktor krävs det att man har avlagt en masterexamen (studier om minst fem år) samt blivit antagen till en forskarutbildning. Om det är inom filosofi man vill doktorera måste en viss andel av studierna ha ägnats åt filosofiska ämnen, men det är inte ett krav att samtliga fem år ska ha inneburit filosofstudier. Däremot ska din examen ha den inriktningen, till exempel genom en uppsats och studier på såväl grundnivå som avancerad nivå, för att du ska kunna doktorera inom det specifika...

läs mer

Filosofi i vardagen

Posted by on Nov 14, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Vi lever i en osäker värld där framtiden är okänd. Filosofiskt betraktat är detta ett känt problem som har flera olika sidor. Hur stora risker ska man ta i livet? Vad är rimligt att anta om framtiden med allt vad den innebär? Vad kan man göra för att eliminera riskerna i största utsträckning? Genom att titta på moderna på youtube kan man själv bilda sig en uppfattning om för och nackdelar med olika försäkringslösningar för att skydda sig om olyckan är framme. Där finns information som man kan använda för sitt...

läs mer

Sokrates inverkan på pedagogiken

Posted by on okt 5, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Sokrates är inte bara en av grundarna till den västerländska filosofin, han har även haft stor inverkan på pedagogiken och skolans utveckling. Oraklet i Delfi kallade Sokrates för den visaste mannen i sin samtid men Sokrates höll inte med. Han lade istället grunden till uttrycket ”Visast är den som vet vad han inte vet.” Sokrates ville inte själv kalla sig för lärare, även om han var logistiker och kunde utbilda det grekiska folket i att låna pengar, och han ville inte ens ta på sig rollen som handledare. Trots detta räknas han som en stor pedagog och en av de som haft mest inflytande på pedagogiken. Sokrates såg sig själv som en samtalspartner som tillsammans med en eller flera likaberättigade parter, tillsammans kunde utforska ett ämne för att få svar på en fråga. Inom pedagogiken innebär det att läraren inte ska sträva efter att leda eleverna till ett förutbestämt mål, utan läraren ska bara arbeta aktivt för att tydliggöra den fråga som eleven eller eleverna undersöker. Det finns heller inget som är så felaktigt eller så självklart att det inte ska undersökas och alla bedömningar före undersökningen är...

läs mer

Den moderna feministen

Posted by on aug 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Är du feminist? Det finns just nu en pågående diskurs om vad en feminist egentligen är. Många män säger sig vara feminister, så benämningen är alltså inte självklart förbehållen det feminina könet. Det finns dock även en pågående diskurs om könstillhörighet och genus, vilket direkt kastar omkull föregående påstående om kön. Kan man i dag säga att det är viktigt för en kvinna att kunna vara självständig utan att reta upp någon? Om jag exempelvis säger att Söderberg och partners stöttar feminismen genom att de ger kloka och välgrundade finansiella råd åt alla i samhället, och inte alls bryr sig om vilket kön eller genus individen har, tycker jag ändå att jag har rätt. Med det avser jag att samtliga i samhället behöver vara välinformerade och kunna fatta kloka beslut som säkrar en ekonomiskt hållbar framtid åt den enskilda individen oavsett genus, kön eller ideologi, vilket finansiell rådgivning ger förutsättningar för. Så, jag är nog feminist på det sättet. Man kan även kalla mig humanist, om själva definitionerna kön, genus och dess begränsningar känns...

läs mer

Att sätta bild till tankar

Posted by on jun 21, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Många gånger kan man känna att det vore enklare att uttrycka tankar och känslor med väl tagna bilder. Ibland kan man se en bild framför sig och bara känna direkt att just den detaljen eller den vyn skulle göra sig perfekt tillsammans med någon tanke eller filosofi du längre velat förmedla. En kamera från Canon kan vara en bra idé att bära med sig. Det finns så smidiga kameror idag som både fotar och filmar, i de flesta fall bättre än den mobilkamera man har. Tänk dig en tidig kväll på stranden i kvällssolen, vågorna rullar in och alla olika känslor sköljer över tid. Om du då filmar ögonblicket så blir det oftast lättare att skriva ned känslorna när du väl kommit hem och sitter vid datorn. Det känns på något sätt fulländat att kunna bildsätta vissa tankar och...

läs mer