Utbildande

Martha Nussbaum

Posted by on maj 15, 2017 in Filosofi, Utbildande | 0 comments

En nutida feministisk filosof är Martha Nussbaum. Till skillnad från Simone de Beauvoir, som återfinns i den kontinentala traditionen, tillhör Nussbaum den analytiska traditionen. Hennes främsta intressen ligger inom lag, etik och antik filosofi. De flesta av hennes verk är presenterade från ett neo-aristoteliskt perspektiv och sedan 1995 är hon professor i rättsetik vid University of Chicago. Nussbaum vänder sig från den traditionella tanken, om hur vi bör handla, och vill istället att man fokuserar på vilket sorts liv man vill leva. Hon menar på att livet handlar om självförverkligande och det gör vi genom att ”leva ett gott mänskligt liv”. Till skillnad från många vänsterliberaler, som anser att staten bör fördela samhällets resurser rättvist, anser Nussbaum att vi bör utgå från individens kapacitet. Att vi bör se till vad individer klarar och har förmåga till, alltså likt bildelar till Ford bör vi se människans personliga förmåga att ”skapa ett gott mänskligt liv” som dennes ”verktygslåda”. Hennes syn gäller främst kvinnor, eftersom de i vissa kulturer inte får komma till tals om vad de anser är att ”leva ett gott mänskligt liv”. Martha...

läs mer

Vilka svenska filosofer har vi haft?

Posted by on sep 23, 2016 in Utbildande | 0 comments

I Sverige har vi inte haft lika många kända filosofer som våra nordiska grannländer, men visst har vi haft några. En svensk filosof som är värd att nämna är Ingemar Hedenius. Han levde under åren 1908-1982 och var en av de svenska filosofer som var mest produktiv. Mest uppmärksammad blev han för sin bok ”Tro och vetande” som inte togs emot väl av kyrkans män i Sverige. Hedenius menade att kristendomen var förnuftsvidrig. Boken skapade en omfattande kulturdebatt. Andra svenska filosofer värda att nämnas är Andreas Rydelius (1671-1738), Benjamin Höijer (1767-1812) samt Pontus Wikner (1837-1888). Dessa och några fler namn kommer vi att minnas för deras tankar. Att idag skapa sig ett namn på grund av sina tankar och sin filosofi ter sig helt annorlunda. Det är svårt att definiera vilka arbetssysslor en filosof har idag. Det kan vara i stort sett vad som helst. Vetenskapsmän, som biologer, fysiker eller sociologer kan ägna sig åt filosofi. Är kanske politiker filosofer? Inom den akademiska världen som lärare eller forskare ser man många filosofer. Många filosofer blir även...

läs mer

Nutida svenska filosofer

Posted by on jul 17, 2016 in Utbildande | 0 comments

Vem har rätt att kalla sig filosof? Är det en yrkestitel för disputerade filosofer som försörjer sig inom sitt fält? Eller ett mer allmänt begrepp som alla kan använda sig av såvida de tänker och uttrycker sig filosofiskt? I den första kategorin finner vi ett ypperligt exempel i den svenska filosofen Jonna Bornemark. Hon har i sin uppmärksammade publikation Kroppslighetens mystik uttryckt sig både djupt och begripligt kring ett ämne som är aktuellt för många. En anledning till att vi sällan hör talas om svenska filosofer är att de sysslar med frågor som är så komplicerade att de är svåra att sätta sig in i om man inte själv pluggat filosofi. I England talar man om så kallade ”public intellectuals”, kunniga människor som uttrycker sig på ett sätt i media som gör att de flesta förstår. Alexander Bard och Horace Engdahl är två, sinsemellan väldigt olika, exempel på sådana offentliga intellektuella personer i vår media. Bland andra svenska filosofer märks Torbjörn Tännsjö, samtida professor i praktisk filosofi. Han är känd för att ha förenat rollen som forskare inom filosofi med att skapa debatt kring etik och...

läs mer