Vad har antikens filosofi, modern ekonomi och lånekalkylator gemensamt?

Posted by on maj 29, 2016 in Filosofi, information om företagslån | 0 comments

Kvinna använder miniräknare som lånekalkylator för att låna pengar

Antikens filosofi uppstod från början som ett svar på behovet av att kunna dra slutsatser om världen utan att använda sig av upplevd erfarenhet. Med filosofins hjälp kan människor avgöra vilken utbildning som ger bäst avkastning eller hur man fattar rätt Beslut gällande företagslån. Filosofi och logiskt tänkande är djupt rotade i vår kultur, men de är likväl inlärda och vi tränas tidigt i att avgöra vilken information som ska ingå i beslutsprocessen. I exemplet med företagslån finns det två sidor av myntet. Steg ett är att avgöra vad som krävs för att överhuvudtaget beviljas ett företagslån. läs mer här om Ferratums beslutsprocess för att få information om långivares krav. Steg två är att använda en lånekalkylator för att räkna ut lånekostnader och jämföra dessa med potentiella vinster som investeringskapitalet skulle kunna generera.

Låna pengar i livets skeenden

Många aspekter av livet, såsom kärleks- och vänskapsrelationer, saknar behändiga verktyg som en lånekalkylator. Där får vi använda oss av annat än strikta kostnadsberäkningar, exempelvis moralfilosofi, utilitaristiska avväganden och känslor. Det gör relationer komplicerade, vilket vi alla känner till. Därmed inte sagt att ekonomi är okomplicerat och står du inför ett så svårt avgörande som om huruvida ditt bolag ska låna pengar eller inte så rekommenderar vi att du gör två saker: det första är att du inhämtar riktigt bra information om företagslån, det andra att du tar hjälp av dem som kan ge goda råd. Det är trots allt ingen dum affärsfilosofi att alltid sträva efter att fatta så välgenomtänkta beslut som möjligt!

Behöver du verkligen låna pengar!?

En sak du skall fråga dig är om du verklligen behöver låna pengar. Med en lånekalkylator kan du själv få en uppfattning om ekonomin och kostnaden för ett lån samtidigt som du kan göra djupgående beräkningar på din privatekonomi. Dessa faktorer spelar en avgörande roll för hur ditt framtida finansieringsbehov komemr att se ut och du kan fatta ett vettigt ekonomiskt beslut baserat på dina faktiska siffror. Din situation avgör ju vad du skall göra i framtiden och hur du skall bete dig för att få fram de finanseringar du bevöer i ditt företag, eller i din privatekonomi. Det är inte heller alltid möjligt att skilja på de båda.

(Visited 92 times, 1 visits today)