Vilka svenska filosofer har vi haft?

Posted by on sep 23, 2016 in Utbildande | 0 comments

Svenska filosofer genom tiderna

I Sverige har vi inte haft lika många kända filosofer som våra nordiska grannländer, men visst har vi haft några. En svensk filosof som är värd att nämna är Ingemar Hedenius. Han levde under åren 1908-1982 och var en av de svenska filosofer som var mest produktiv. Mest uppmärksammad blev han för sin bok ”Tro och vetande” som inte togs emot väl av kyrkans män i Sverige. Hedenius menade att kristendomen var förnuftsvidrig. Boken skapade en omfattande kulturdebatt. Andra svenska filosofer värda att nämnas är Andreas Rydelius (1671-1738), Benjamin Höijer (1767-1812) samt Pontus Wikner (1837-1888). Dessa och några fler namn kommer vi att minnas för deras tankar. Att idag skapa sig ett namn på grund av sina tankar och sin filosofi ter sig helt annorlunda. Det är svårt att definiera vilka arbetssysslor en filosof har idag. Det kan vara i stort sett vad som helst. Vetenskapsmän, som biologer, fysiker eller sociologer kan ägna sig åt filosofi. Är kanske politiker filosofer? Inom den akademiska världen som lärare eller forskare ser man många filosofer. Många filosofer blir även författare.

(Visited 249 times, 1 visits today)